Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce
Vitajte na stránkach našej školy. Základná škola, Školská 2, Michalovce

Chrípkové prázdniny na I.stupni

Oznamujeme rodičom a žiakom 1. - 4. ročníka, že z dôvodu väčšieho výskytu ochorenia žiakov je prerušený výchovno - vzdelávací proces na prvom stupni v dňoch od 26.01.2015 do 28.01.2015 (vrátane) na základe metodického usmernenia č. 15/2005 - R z 31.10.2005 čl. 5/ods. 2. Nástup žiakov je 29. 01. 2015

23.01.2015 Viac...

Zápis do prvého ročníka

12.01.2015 Viac...

Deň otvorených dverí a predškoláci v škole

  16.december je dňom, ktorý nám pripomína, že sa už blížia tie najkrajšie sviatky roka, Vianoce. V  slávnostnom duchu žije aj naša škola, ktorá v tomto školskom roku, oslávi svoje krásne 50-tiny. A práve v tomto sviatočnom čase sa otvorili brány našej školy.

Od rána prichádzali do školy nielen žiaci, ale aj ich rodičia, starí rodičia a ostatní príbuzní. Škola bola otvorená aj pre ostanú verejnosť a priateľov školy. 

V popoludňajších hodinách navštívili našu školu aj deti z materských škôl so svojimi pani učiteľkami a rodičmi. 

18.12.2014 Viac...

Vianočná burza

   Tento rok učitelia a deti spolu znova pripravili už tradičnú Vianočnú burzu . V škole, v kabinetoch, cez prestávky, doma pripravovali veci na predaj, hodnotili, cenili...Pripravili sme Vianočnú burzu pre nás všetkých. Ďakujeme všetkým, ktorí nezištne podporili dobrú vec a zapojili sa či už svojou vlastnoručnou prácou, alebo kúpou výrobkov . 

18.12.2014 Viac...

Mikulášske vyhodnotenie zberu papiera

    Dňa 16.12.2014  riaditeľ školy Mgr.L.Vjest vyhodnotil najlepších zberačov papiera ročníkov 1.-9. v prvej časti  šk.roku 2014/2015 podľa množstva nazbieraného papiera. To, že ho bolo veľa, nás veľmi potešilo... Deti boli rozradostnené hodnotnými cenami. Dúfame, že o rok nazberajú ešte viac... 

18.12.2014 Viac...

Dôležité stránky

Fotogalérie

Prejsť na stránku

Školská jedáleň

Prejsť na stránku
                                                          Všetky práva vyhradené © 2006-2010                                                                                                             Kontaktný e-mail
                                                          Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce                                                                                        macko@marmasoft.eu