Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce
Vitajte na stránkach našej školy. Základná škola, Školská 2, Michalovce

HLASOVANIE

Hlasuj každý deň a spoločne vyhrajme ihrisko pre naše mesto.

www. zihadielko.sk07.02.2016 Viac...

Malí Vševedkovia

Žiaci 4.A triedy sa zapojili do celoslovenskej súťaže Všetkovedko. Do tejto súťaže bolo zapojených viac ako 14 000 žiakov Slovenska. Veľkým potešením pre nás boli výsledky súťaže.

1.miesto –Miško Behajla – titul Všetkovedko

5.miesto – Emma Hrindová, Nelly Romanová a Viktoria Hrobáková - titul Všetkovedko

28.01.2016 Viac...

Stravovanie dôchodcov

Od 11.01.2016 vydávame stravu pre dôchodcov

v čase 11.00 - 11.30 hod. 

Prosím dodržte čas.

10.01.2016 Viac...

Týždeň boja proti drogám už má svojho víťaza!

Týždeň boja proti drogám už má svojho víťaza!

Koncom novembra u nás prebiehal Týždeň boja proti drogám. Žiaci sa počas neho na vyučovacích hodinách dozvedeli zaujímavosti z oblasti drogovej prevencie a oboznámili sa so zdravým spôsobom života. A nie len to, jednotlivé triedy si vybrali rôzne témy z tejto oblasti a vytvorili informačné letáky. Jednotlivé letáky boli sprístupnené na nástenke drogovej prevencie. Učitelia z nich vybrali najkrajší. Víťazom sa stala trieda IX.A, s letákom s názvom „Návykové látky a závislosti“. 

09.01.2016 Viac...

Vianočné prázdniny

Vianočné prázdniny

23.12.2015 - 10.01.2016

Nástup do školy je 11.01.2016

21.12.2015 Viac...

Dôležité stránky

Fotogalérie

Prejsť na stránku

Školská jedáleň

Prejsť na stránku
                                                          Všetky práva vyhradené © 2006-2010                                                                                                             Kontaktný e-mail
                                                          Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce                                                                                        macko@marmasoft.eu