Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce
      Info

 Dátum:   
 Meniny:  
 Zajtra:     

      Počasie

 In-počasie Meteoinfo


      Anketa      Návštevnosť

  
Vitajte na stránkach našej školy. Základná škola, Školská 2, Michalovce
Terra magica fantastika

Terra magica fantastica je program spájajúci v sebe pálivé témy prepojenia diskriminácie, zla a šikanovania loveka lovekom s rovnakou bezohadnosou vo vzahu k matke Zemi, je reflexiou na vlnu totálnej ahostajnosti loveka k loveku, intolerancie k svojmu okoliu a nezáujmu o budúcnos modrej planéty. V programe sa objavuje nový pojem ekodiskriminácia, ke lovek doslova diskriminuje ivot a prírodu, no súasne diskriminuje a hlavne nií sám seba. Totálna ahostajnos, bezohadnos, intolerancia a chamtivos loveka v medziudských vzahoch sa ako v spojených nádobách prelieva do nadradenosti „vekého loveka“ vo vzahu k ivotu i Zemi. Tohto koncertu sme sa zúastnili aj my – iaci ZŠ Školská 2. Vypouli sme si vea pesniiek a krásnych slov o nás a našej Zemi.       

Vôbec nás to nenechalo ahostajnými.                                                          Všetky práva vyhradené © 2006-2010                                                                                                             Kontaktný e-mail
                                                          Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce                                                                                        macko@marmasoft.eu