Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce
      Info

 Dátum:   
 Meniny:  
 Zajtra:     

      Počasie

 In-počasie Meteoinfo


      Anketa      Návštevnosť

  
Vitajte na stránkach našej školy. Základná škola, Školská 2, Michalovce
Posolstvo LOH 2012 v Londne

V pondelok, 7.5.2012 k nám zavítala do Michaloviec olympijská pochode, ktorú priniesli zástupcovia SOV Dr. I.ierny a Mgr. R.Hanzel. Tento olympijský ohe putuje po Slovensku u od 30.3.2012. V spolupráci s Olympijským klubom Michalovce, predsedom ktorého je Dr. J. Ucha, sa najlepší športovci našej školy stali súasou konvoja nesúceho ohnivú pochode. Na ele beali naši olympionici, R. Šechný, N. upková a J. Šaffa. Po zapálení oha na tribúne sa zaal bohatý kultúrny a športový program. estní hostia a olympionici navštívili aj našu školu, pretoe N. upková je absolventkou našich športových tried, prezreli si výtvarné práce iakov s olympijskou tematikou. V telocvini sa zapojili do olympijského kvízu našich štvrtákov s p. u. J. Fugovou a poobede u pochode odovzdali Olympijskému klubu Prešov.

                                                           Všetky práva vyhradené © 2006-2010                                                                                                             Kontaktný e-mail
                                                          Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce                                                                                        macko@marmasoft.eu