Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce
      Info

 Dátum:   
 Meniny:  
 Zajtra:     

      Počasie

 In-počasie Meteoinfo


      Anketa      Návštevnosť

  
Vitajte na stránkach našej školy. Základná škola, Školská 2, Michalovce
Hodnotenie iakov v spoluprci so iackou samosprvou

Hodnotiace zhromadenie iakov 5. – 9. roníka, pripravené iackou samosprávou

 

Da 14. 05. 2012 sa stretli iaci 5. – 9. roníka na spolonom zhromadení, ktoré pripravila iacka samospráva.

Cieom zhromadenia bolo vyhodnoti výsledky súaenia iakov 5. – 9. roníka, za obdobie od ostatného zhromadenia.

 

Úspechy, za ktoré boli udelené pochvaly:

 

F. Výrostko – 2. miesto v regionálnom kole - Štúrov Zvolen, 3. miesto v okresnom kole -  Hviezdoslavov Kubín

T. Šariková – 3. miesto v okresnom kole - Hviezdoslavov Kubín

M. Klein – 2. miesto v okresnom kole matematickej olympiády

M. Klein, K. Mach, J. Fedor – úspešní riešitelia okresného kola Pytagoriády

D. Barili, S. Koiš, J. Hamorská, P. Zupková – ekologická súa Ekobeh – 2. miesto

T. Šariková – 2. miesto v okresnom kole biologickej olympiády, postup na kraj

D. Maaš, P. Pichonský, N. Demko – 4. miesto v súai kapiel Zemplín POP

Šulof, Barili, Mihal, Koiš – 2. miesto v okresnom kole v gymnastickom štvorboji, kategória B

Mihaová, Maskaová, Kistyová, urmová – 2. miesto v gymnastickom štvorboji, v okresnom kole, kategória C

M. Mihaová – 2. miesto v súai jednotlivcov

Gomba, Mindák, novotný, Doviák – 2. miesto v okresnom kole v gymnastickom štvorboji, v kategórii C

Šulof, reo, Brhlík, Farkaš, Gavura, Pliško, Magyar, Karšák, Rani – 3. miesto vo futbale, v okresnom kole

Maskaová, Maašová L., urmová, Kistyová, Tabišová, Vašková, Berdáková, Šariková L. sabovíková – 3. miesto v okresnom kole, v basketbale

Regenda, Kmec, Olejár, Laný, Tabiš, Výrostko, Mihal, uhani, Doviák, Jakuboc, Gomba, Šianský – 2. miesto, majstrovstvá kraja – Exel Cup vo florbale

Tká, Jacko, Gavura, Hrabovský, Mindák, Krajník, Peeák, Hospodár, Chudý, Masaryk, Kandrá – 4. miesto, florbal

Tomo, ilinský, Jacko, Kandrá, Tká, Masaryk, Hrabovský, Sejna, Hospodár – 2. miesto – okres – florbal

Peeák, Štenko, Jakuboc, Gomba? Chudý, Mindák, Regenda, uhani, Doviák, Hrabovský – 1. miesto v okresnom kole, 3. miesto v krajskom kole, florbal   

 

V súai Zvoneky, od ostatného zhromadenia, teda, od 6. 12. 2011, udelil pán riadite zvoneky týmto iakom:

 

Za 0 vymeškaných hodín:

Loreníková zo 6. A, ktorá získava 2 zvoneky 

Škarupová z 9. A, ktorá získava 2 zvoneky

Barili z 5. B, ktorý získava 2 zvoneky

Brhlík, z 5. B, ktorý získava 2 zvoneky, Šulof z 5. B, ktorý získava 2 zvoneky

Hurajdová, Kriovenská, Ondo, Peeák, Valkoviová, ktorí získavajú po 1 zvonek

 

Za priemer 1,0 v klasifikanom hárku, v ase od 6. 12. 2011, udelil pán riadite

T. Šarikovej z 9. A 2 zvoneky a

iake Hurajtovej z 5. B, 1 zvonek

 

Za 1. miesto v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína získala zvonek M. Mihaová z 9. B triedy, rovnako, za 1. miesto v regionálnom kole súae Štúrov Zemplín, získala zvonek iaka M. Mihaová z 9. B triedy

 

Za 1. miesto v medzinárodnej speváckej súai, získali zvonek iaci P. Pichonský a D. Maaš zo 7. A triedy

 

Za príkladné správanie, získali kompasy iaky P. Smrigová z 9. A triedy a L. Maašová z 8. A triedy. Dievatá našli finanný obnos a zaslúili sa o to, aby sa peniaze vrátili povodnému majiteovi.

 

Športové súae

 

Za 1. miesto v gymnastickom štvorboji, v okresnej súai, udelil pán riadite zvonek iakovi Gombovi zo 7. B triedy

Za 1. miesto v gymnastickom štvorboji, na majstrovstvách kraja, získal zvonek iak Šivák zo 6. A triedy.

 

Zárove, kompasom, ktorý venuje riadite školy, boli odmenení títo iaci:

  1. drustvo mladších iakov, za 1. miesto v okresnej súai, v gymnastickom štvorboji: Šivák, Sabo, Demko, Gajdoš
  2.  za 1. miesto v krajskej súai, v gymnastickom štvorboji, iaci, prosím vystúpte: Mindák, Doviák, Gomba, Šivák, Novotný
  3. za 1. miesto v okresnej súai Orion florbal cup, v kategorii mladší iaci, získavajú kompas iaci: Peeák, Štenko, Jakuboc, Gomba, Chudý, Mindák, regenda, uhani, Mesároš, Doviák, Hrabovský
  4. za 1. miesto v rámci okresu a 3. miesto v kraji, sú odmenení kompasom iaci: Peeák, Štenko, Jakuboc, Gomba, Chudý, Mindák, Regenda, uhani, Mesároš, Doviák, Hrabovský

 

Na záver vystúpila školská kapela Silence, v zloení – D. Maaš, P. Pichonský, N. Demko - s programom, s ktorým bude reprezentova našu školu v súai Súboj kapiel, da 18. 05. 2012. Ich vystúpenie sa stretlo s vekým úspechom.                                                            Všetky práva vyhradené © 2006-2010                                                                                                             Kontaktný e-mail
                                                          Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce                                                                                        macko@marmasoft.eu