Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce
      Info

 Dátum:   
 Meniny:  
 Zajtra:     

      Počasie

 In-počasie Meteoinfo


      Anketa      Návštevnosť

  
Vitajte na stránkach našej školy. Základná škola, Školská 2, Michalovce
Meteorologick stanica

V priestoroch  ZŠ, Školská 2 v Michalovciach zaala pod vedením vyuujúcej Mgr. Márie Javorovej a iakov Martina Muchu, Patrika Pastornického (7.A) a Róberta Hundera (9.A) v šk.r.2011/2012 pracova moderná meteorologická stanica , ktorá kadodenne zaznamenáva a spracováva meteorologické  informácie v areáli našej školy.

Vyuívajú rôzne prístroje a zariadenia na meranie teploty, tlaku, vlhkosti vzduchu, smeru a  rýchlosti vetra, mnostvo  daa a snehu...

Tento projekt bol zrealizovaný v rámci predmetu Technika so iakmi 7.A triedy. Všetky prístroje si iaci vyrobili vlastnorune z odpadového materiálu.                                                          Všetky práva vyhradené © 2006-2010                                                                                                             Kontaktný e-mail
                                                          Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce                                                                                        macko@marmasoft.eu