Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce
      Info

 Dátum:   
 Meniny:  
 Zajtra:     

      Počasie

 In-počasie Meteoinfo


      Anketa      Návštevnosť

  
Vitajte na stránkach našej školy. Základná škola, Školská 2, Michalovce
MDD na farme v Drahove

iaci 5.A a 6.A oslávili svoj sviatok – MDD netradiným spôsobom. Zaili pekné predpoludnie na farme v Drahove.

Pozreli si niekoko exotických zvierat chovaných v klietkach – opicu, hady, papagája a potom v obore dávali maškrty muflónom a danielom. Obdivovali nádherné a veké stádo týchto zvierat.

Zamestnanci  farmy  pod vedením p. Tibora Jasovského im pripravili rôzne športové a zábavné súae, víazi ktorých boli odmenení sladkosami.

Na záver si všetci pochutnali na pravom kotlíkovom guáši. Kee nám prialo aj poasie, zaili iaci nádherný de. Za to patrí naša vaka majiteovi farmy p. Tiborovi Jasovskému a jeho zamestnancom.                                                          Všetky práva vyhradené © 2006-2010                                                                                                             Kontaktný e-mail
                                                          Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce                                                                                        macko@marmasoft.eu