Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce
      Info

 Dátum:   
 Meniny:  
 Zajtra:     

      Počasie

 In-počasie Meteoinfo


      Anketa      Návštevnosť

  
Vitajte na stránkach našej školy. Základná škola, Školská 2, Michalovce
De Strananov 2012

Da 22.06.2012 sa v našej škole uskutonil projektový de pri príleitosti Da Stráananov.

De sa niesol v duchu zemplínskych tradícií. iaci prezentovali svoje projekty z oblasti kultúry, histórie,udových zvykov a tradícií, náreia. Vyskúšali si svoje zrunosti a vedomosti v rôznych výtvarných technikách v tvorivých dielach.

iaci 1.stupa  preili de s knihou – itateský maratón. Príalivým stanovišom  pre deti bola prezentácia výcviku psov.

De s názvom Stráanan – Zemplínan – Slovák dnešným deom ukázal, e tradície našich predkov dokáu oari súasného loveka.                                                                                         Všetky práva vyhradené © 2006-2010                                                                                                             Kontaktný e-mail
                                                          Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce                                                                                        macko@marmasoft.eu