Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce
      Info

 Dátum:   
 Meniny:  
 Zajtra:     

      Počasie

 In-počasie Meteoinfo


      Anketa      Návštevnosť

  
Vitajte na stránkach našej školy. Základná škola, Školská 2, Michalovce
Ochrana ivota a zdravia

   V štvrtok a piatok sa v škole konalo OZ (úelové cvienie). Vo štvrtok si deti v triedach zopakovali staré vedomosti a získali nové. V piatok po presune cez  Bielu horu na Prímestskú oblas Zemplínskej šíravy predviedli svoje vedomosti a zrunosti. Všetci sa snaili na pripravených stanovištiach: v pohybe a pobyte v prírode, zdravotníckej, dopravnej...  Najviac veselostí a súaivosti prejavili na poslednom ,,zábavnom,, športovom stanovišti: hod granátom na cie, lyovaní okolo kueov nasucho, v spájaní a rozvinutí hasiských hadíc, v lezení po lane, prenose zraneného na  nosidlách a chodení na klátikoch. Bolo e to veselosti a nervákov...                      

Poradie tried:                                                                                                               

1.miesto- 7.B/32 bodov   

2.miesto – 8.A a 8.B/ po 31bodov   

3.miesto- 6.B/30 bodov 

(6.A/28b., 5.B/26b., 9.B/25b., 9.A/21b., 5.A a 7.A/20bodov)                                                          Všetky práva vyhradené © 2006-2010                                                                                                             Kontaktný e-mail
                                                          Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce                                                                                        macko@marmasoft.eu