Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce
      Info

 Dátum:   
 Meniny:  
 Zajtra:     

      Počasie

 In-počasie Meteoinfo


      Anketa      Návštevnosť

  
Vitajte na stránkach našej školy. Základná škola, Školská 2, Michalovce
iacka samosprva hodnot

Hodnotiace zhromadenie v spolupráci so iackou samosprávou

 Da 27. 03. 2013 sa iaci 5.- 9. roníka stretli na spolonom zhromadení, cieom ktorého bolo vyhodnoti a oceni úspechy a  aktivity jednotlivcov a kolektívov vo vedomostných, športových a iných súaiach, za obdobie 1. polrok školského roka 2012/2013.  Hodnotiacu as vystriedala zábavná, plná hier a veselých súaí

 Súaenie jednotlivcov a kolektívov, vyhlásené riaditeom školy

1. Zvonek za:   0 vymeškaných hodín v 1. polroku školského roka 2012/2013 :

 Boris op – 7. A

Nikoleta Horáková – 8.A

Simona Mitríková – 8. A

Simona Danková – 9.A

Tomáš Mitrík – 9. B

Peter Danko – 5. B

Kristína Šimaová – 5. B

 

zber papiera:

 za nazbieraných 354 kg papiera- iaka  Veronika Kukuková – 5. B

 

 vedomostné súae:

 za 1. miesto v  olympiáde dejepisu, v okresnom kole – Andrej Tomi – 9.B

za 1. miesto v olympiáde slovenského jazyka, v okresnom kole - Andrej Tomi – 9.B

za 1. miesto v technickej olympiáde, v okresnom kole – Martin Mucha – 8.A, Patrik Pastornický -  8. A , Kristína Linková – 7. B

 

športové súae:

 za 1. miesto v mestskej súai o Pohár primátora, vo florbale, v kategórii  – starší iaci: Štefan Mio, Juraj Hospodár, Radoslav Mesároš, Adam  Jakuboc, Ivan Gomba, Marko Halapy, Peter Sabo,  Lukáš Laný, Tomáš Tkáik, Emil Chudý, Jaroslav Šianský,  Marko Krajník   

za 1. miesto v mestskej súai – Beh o štít mesta – Emília Vasiová – 7. B

za 1. miesto v In line koruovaní -                                                   

Andrej Tomi – 9. B, Martina Maskaová – 9.B

 Za 3. miesto v rámci SR vo vedomostnej súai o olympizme – Ján Iko – 9. B, Andrej Tomi – 9. B, Patrik Peeák – 9. B

 

2. Pochvaly triednych uiteov

 Andrea Sabovíková – 9. A – za zber papiera

 Bronislava Vinerová – 9. A - za reprezentáciu školy

Miloš Podoák – 5. B – za prospech a reprezentáciu školy                                                          Všetky práva vyhradené © 2006-2010                                                                                                             Kontaktný e-mail
                                                          Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce                                                                                        macko@marmasoft.eu