Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce
      Info

 Dátum:   
 Meniny:  
 Zajtra:     

      Počasie

 In-počasie Meteoinfo


      Anketa      Návštevnosť

  
Vitajte na stránkach našej školy. Základná škola, Školská 2, Michalovce
Slvnostn ukonenie kolskho roka 2012/13

Posledný de školského vyuovania sa niesol v slávnostnom duchu. Konil sa alší školský rok.

Po slávnostnom nástupe deviatakov sa prihovoril p. riadite  Mgr. L. Vjest. Poakoval sa za dlhoronú prácu na škole p. u. Mgr. M. Javorovej a p. u. Mgr. Z . Pestuchovej. Odovzdal ocenenia najlepším iakom za súae, šport a celoroné výsledky vo vzdelávaní.

Na záver sa ôsmaci v mene všetkých iakov rozlúili s deviatakmi. Deviataci sa zase lúili so svojími uitemi, vedením školy a spoluiakmi.

Na záver si kadý iak vo svojej triede vyzdvihol vysvedenie za svoju prácu poas školského roka.

Zo elaním krásnych prázdnin sme sa rozišli domov.                                                          Všetky práva vyhradené © 2006-2010                                                                                                             Kontaktný e-mail
                                                          Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce                                                                                        macko@marmasoft.eu