Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce
      Info

 Dátum:   
 Meniny:  
 Zajtra:     

      Počasie

 In-počasie Meteoinfo


      Anketa      Návštevnosť

  
Vitajte na stránkach našej školy. Základná škola, Školská 2, Michalovce
Zaiatok kolskho roka 2013/14

Da 02.09.2013 sme slávnostne otvárali alší nový šk.r.2013-2014.  Oddýchnutí, opálení, nevyrozprávaní zo všetkých dojmov voných dní.  

Aký bude nový školský rok? 

No všetci sme obzerali  prváikov a staro-nové tváre  tohoroných deviatakov .  Po hymne SR sme najprv vypouli báse E.epekovej "Opä v škole", privítal nás pán riadite Mgr. L. Vjest , zástupca prednostu MsU JUDr. G. Dori a vypouli sme si príhovor ministra školstva SR. Potom sme všetci dostali pokyny od tr. uiteov a radostne sa rozutekali. Ve v novom školskom roku  nás aká vea uenia, povinností, práce v krúkoch  a je potrebné si pripravi ešte toko vecí...                                                          Všetky práva vyhradené © 2006-2010                                                                                                             Kontaktný e-mail
                                                          Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce                                                                                        macko@marmasoft.eu