Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce
      Info

 Dátum:   
 Meniny:  
 Zajtra:     

      Počasie

 In-počasie Meteoinfo


      Anketa      Návštevnosť

  
Vitajte na stránkach našej školy. Základná škola, Školská 2, Michalovce
Halloweensk zbava

    Da 29.10.2012  iaci našej školy na iados iackej školskej samosprávy  po tretej vyuovacej hodine v telocvini školy preili  HALLOWEEN. Mnohí v maskách a s vekou radosou na duši duchárili, strašili, plesali a tancovali.. Program , ktorý si sami vytvorili zabavil a potešil – kresba tekvice poslepiaky, kolky, kartárka, najšikovnejší s loptou... Vyvrcholením hallowenskej exibície bolo vyhodnotenie masiek a odmenenie sladkosami.

                                                           Všetky práva vyhradené © 2006-2010                                                                                                             Kontaktný e-mail
                                                          Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce                                                                                        macko@marmasoft.eu