Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce
      Info

 Dátum:   
 Meniny:  
 Zajtra:     

      Počasie

 In-počasie Meteoinfo


      Anketa      Návštevnosť

  
Vitajte na stránkach našej školy. Základná škola, Školská 2, Michalovce
Komparo 2013

Naši ôsmaci a deviataci  v októbri a novembri zintenzívnili svoju prípravu  na testovanie v v tohoronom KOMPARE.

    V tomto duchu sa v našej škole niesol i 07.november 2013. iaci 9. roníka si  mohli overi svoje vedomosti z matematiky a slovenského jazyka v celoslovenskom projekte KOMPARO, ktorý organizuje firma EXAM kadý rok. Nevyhli sa mu ani mnohí ôsmaci, preverili svoje vedomosti zo slovenského jazyka, dejepisu, obianskej výchovy...

    Vyskúšali si na " neisto", ako budú postupova  v prvej dôleitej ivotnej skúške - TESTOVANIE 9 - 2014. Výsledky KOMPAR-a napovedia, v om majú iaci rezervy a kde budú musie poriadne prida. Veríme, e i tento krok prispeje k úspešnému zvládnutiu Monitoru 9, ktoré sa bude kona 12. marca 2014.                                                          Všetky práva vyhradené © 2006-2010                                                                                                             Kontaktný e-mail
                                                          Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce                                                                                        macko@marmasoft.eu