Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce
      Info

 Dátum:   
 Meniny:  
 Zajtra:     

      Počasie

 In-počasie Meteoinfo


      Anketa      Návštevnosť

  
Vitajte na stránkach našej školy. Základná škola, Školská 2, Michalovce
Noc s Andersenom

Knihy deti uia, vychovávajú, hrajú sa s ich citmi, rozosmievajú ich, prenikajú celou detskou dušou a z detí tak postupne vychovávajú lepších a vzdelanejších udí pre neskorší dospelý svet. V dnešnej technicky vyspelej spolonosti je výchova detí k ítaniu jedným z najdôleitejších poslaní. A pretoe naši tretiaci milujú knihy a vemi radi ítajú, túto svoju zrunos dokázali pretavi aj do zdramatizovanej podoby detskej slovenskej literárnej klasiky – rozprávky  od Márie uríkovej O Gukovi Bombukovi. To im umonilo zúastni sa medzinárodného podujatia Noc s Andersenom v Zemplínskej kninici Gorazda Zvonického. Podujatie si  naozaj uili  rôznymi aktivitami v tvorivých dielach, noným lampiónovým sprievodom cez celé mesto, ktorý konil v Zemplínskom múzeu. Tam na deti akali alšie prekvapenia v podobe hádaniek zo sveta rozprávok. Vyvrcholením celého veera bola cesta odvahy a spánok medzi knihami. Všetkým, o im tak trochu zdravo závidia, odporúajú, aby ím skôr vo voných chvíach zobrali do rúk krásnu knihu a ich svet bude arovný ako Noc s Andersenom. 

                                                           Všetky práva vyhradené © 2006-2010                                                                                                             Kontaktný e-mail
                                                          Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce                                                                                        macko@marmasoft.eu