Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce
      Info

 Dátum:   
 Meniny:  
 Zajtra:     

      Počasie

 In-počasie Meteoinfo


      Anketa      Návštevnosť

  
Vitajte na stránkach našej školy. Základná škola, Školská 2, Michalovce
Guko Bombuko

V doch 11. a  12. apríla 2O14 sa v Košiciach uskutonila krajská súa Detské divadelné Košice, na ktorej  naši tretiaci pod vedením Bc. Cecílie Krišákovej získali krásne tretie miesto a navyše cenu poroty za stvárnenie postavy Guka Bombuka Renátke Pištejovej iake 3.A triedy.

Porota vo svojom hodnotení okrem iného  vyzdvihla spontánnos, hravos a nadšenie detí za o im patrí veká pochvala.

Zárove by som chcela poakova rodiom , pánovi Karchovi a Mackovi za ich obetavos a nezištnú pomoc.

Cecília Krišáková.                                                          Všetky práva vyhradené © 2006-2010                                                                                                             Kontaktný e-mail
                                                          Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce                                                                                        macko@marmasoft.eu