Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce
      Info

 Dátum:   
 Meniny:  
 Zajtra:     

      Počasie

 In-počasie Meteoinfo


      Anketa      Návštevnosť

  
Vitajte na stránkach našej školy. Základná škola, Školská 2, Michalovce
De Zeme

     De Zeme je de venovaný  Zemi, ktorý sa kadorone koná 22. apríla. V súasnosti ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorujúci udí na dopady nienia ivotného prostredia so zameraním na  moné riešenia. História vyhlásenia tohto da siaha do roku 1969. Cieom bolo zvýši energetickú úinnos, recyklova odpadky a hada obnovitené zdroje energie. OSN zaala tento sviatok slávi v roku 1971 a 22. apríl sa stal Medzinárodným dom Zeme.

      Aj my sme sa 16.04.2014 zapojili do Da Zeme. V škole prebehla konferencia. V nej deti z roníkov 1.-9.  za spoluúasti svojich uiteov vytvorili obrovské mnostvo prác s tematikou ochrany Zeme, ktoré vystavili na chodbe školy a na konferencii predstavili svoje vedomosti o ochrane Zeme,  moných ekologických riešeniach vo svojom okolí. Navštívila nás aj televízia Mistrál.

                                                           Všetky práva vyhradené © 2006-2010                                                                                                             Kontaktný e-mail
                                                          Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce                                                                                        macko@marmasoft.eu