Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce
      Info

 Dátum:   
 Meniny:  
 Zajtra:     

      Počasie

 In-počasie Meteoinfo


      Anketa      Návštevnosť

  
Vitajte na stránkach našej školy. Základná škola, Školská 2, Michalovce
Slvnostn otvorenie kolskho roka 2014/15

Da 02.09.2014 sme slávnostne otvárali alší nový školský rok 2014-2015.  Prišli sme oddýchnutí, menej opálení ( slnka bolo pomenej) s otázkou na perách: Aký bude nový školský rok?  Deviataci sa zvítali hlune a radostne, prváikovia nesmelo v doprovode rodiov sa obzerali okolo seba. 

Po hymne SR a nášho mesta sme najprv vypouli báse, privítal nás pán riadite Mgr. L. Vjest , primátor mesta Mgr. Viliam Záhorák, ktorý pochválil iakov a ich školu za minuloroné výsledky a súbil pomoc pri alších innostiach školy.

Po vypoutí príhovoru ministra školstva SR a pokynov pána riaditea  tr. uiteov sme sa rozišli.

Ve v novom školskom roku  nás aká vea uenia, povinností...  a je potrebné si pripravi ešte toko vecí pre nový školský rok.

                                                           Všetky práva vyhradené © 2006-2010                                                                                                             Kontaktný e-mail
                                                          Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce                                                                                        macko@marmasoft.eu