Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce
      Info

 Dátum:   
 Meniny:  
 Zajtra:     

      Počasie

 In-počasie Meteoinfo


      Anketa      Návštevnosť

  
Vitajte na stránkach našej školy. Základná škola, Školská 2, Michalovce
OaP

   V doch 04.- 05.09.2014 prebiehal na našej škole OAP (úelové cvienie Ochrana loveka a prírody). Vo štvrtok v triedach  si iaci ,,nasucho,, upevnili a zopakovali staré vedomosti , nad mnohými sa pousmiali - ,,ve my to u dávno vieme,,...

V piatok po presune cez  Bielu horu na Prímestskú as Zemplínskej šíravy predviedli svoje vedomosti a zrunosti. Všetci sa snaili na pripravených stanovištiach pod dozorom uiteov ukáza, o dokáu : v zdravotníckej, pohybe a pobyte v prírode,  dopravnej, športovej... 

Najviac veselostí a súaivosti prejavili na poslednom  športovom stanovišti: lyovaní okolo kueov nasucho, v chodení na klátikoch... Bolo vea veselosti a smiechu.

Objednané poasie nám vyšlo, zvíazili všetci prítomní. Cesta domou bola odmenou za pekne strávený de .                                                                                                                                 

                                                           Všetky práva vyhradené © 2006-2010                                                                                                             Kontaktný e-mail
                                                          Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce                                                                                        macko@marmasoft.eu