Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce
      Info

 Dátum:   
 Meniny:  
 Zajtra:     

      Počasie

 In-počasie Meteoinfo


      Anketa      Návštevnosť

  
Vitajte na stránkach našej školy. Základná škola, Školská 2, Michalovce
Halloween 2014

Halloweenske dopoludnie v réii iackej samosprávy.

Da 29. 10. 2014 zorganizovala iacka samospráva, u tradine, dopoludnie zábavy a hier pre iakov 5.- 9. roníka.

V rámci zahájenia zábavného dopoludnia, predsedníka iackej samosprávy Tatiana Berdáková oboznámila iakov s pôvodom a tradíciami Halloweenu.

iaci si uívali zaujímavé súané hry, na príprave ktorých sa podieali triedne samosprávy tried 7. - 9. roníka.

Víazom sa stala trieda 9. B. Titul najlepšie strašidlo získala iaka Dominika Kaníková z 9. A triedy a najlepšiu masku predstavila iaka Sára Meglesová  z 5. A triedy. Víazom srdene blahoeláme! 

                                                           Všetky práva vyhradené © 2006-2010                                                                                                             Kontaktný e-mail
                                                          Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce                                                                                        macko@marmasoft.eu