Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce
      Info

 Dátum:   
 Meniny:  
 Zajtra:     

      Počasie

 In-počasie Meteoinfo


      Anketa      Návštevnosť

  
Vitajte na stránkach našej školy. Základná škola, Školská 2, Michalovce
Vianon ikebana 2014

    iaci našej ZŠ a uitelia ( Mgr. Z. Kleinová a Mgr. B. Tóth)  sa zišli na tradinej VIANONEJ IKEBANE 2014. Deti mohli preukáza svoje dekorané a  výtvarné schopnosti . Na prvej a druhej vyuovacej  hodine v  jedálni školy  15.12.2014 (pondelok) vytvorili svoje vianoné ikebany z rôznych materiálov a pomôcok, ktoré si doniesli. Tohto roku zmenili svoj pohad na tvorbu a všetci ako keby sa dohodli, vytvárali malorozmerné ikebany. Vyhodnotili sme a ocenili prvých pä miest. Všetky  ikebany sme vystavili vo vestibule školy.

Umiestnenie tried: 1. miesto - 6.B,                      

                            2. miesto - 8.A 

                            3. miesto - 9.A.

                                                           Všetky práva vyhradené © 2006-2010                                                                                                             Kontaktný e-mail
                                                          Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce                                                                                        macko@marmasoft.eu