Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce
      Info

 Dátum:   
 Meniny:  
 Zajtra:     

      Počasie

 In-počasie Meteoinfo


      Anketa      Návštevnosť

  
Vitajte na stránkach našej školy. Základná škola, Školská 2, Michalovce
De otvorench dver a predkolci v kole

16.december je dom, ktorý nám pripomína, e sa u blíia tie najkrajšie sviatky roka, Vianoce. V  slávnostnom duchu ije aj naša škola, ktorá v tomto školskom roku, oslávi svoje krásne 50-tiny.

A práve v tomto sviatonom ase sa otvorili brány našej školy.

Od rána prichádzali do školy nielen iaci, ale aj ich rodiia, starí rodiia a ostatní príbuzní. Škola bola otvorená aj pre ostanú verejnos a priateov školy. iaci a ich pedagógovia ukázali ako získavajú vedomosti a zrunosti v záitkovom, blokovom, i projektovom vyuovaní.

V popoludajších hodinách navštívili našu školu aj deti z materských škôl so svojimi pani uitekami a rodimi. Hravou formou v tvorivých aktivitách sa zoznamovali so školským prostredím, uitekami z 1.stupa.

Poas celého da mohli iaci, rodiia a ostatní úastníci Da otvorených dverí, navštívi bohatú vianonú burzu. Výaok z burzy sa vyuije na Slávnostnú akadémiu k výroiu školy, ktorá sa uskutoní v máji 2015.                                                          Všetky práva vyhradené © 2006-2010                                                                                                             Kontaktný e-mail
                                                          Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce                                                                                        macko@marmasoft.eu