Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce
      Info

 Dátum:   
 Meniny:  
 Zajtra:     

      Počasie

 In-počasie Meteoinfo


      Anketa      Návštevnosť

  
Vitajte na stránkach našej školy. Základná škola, Školská 2, Michalovce
iacka samosprva hodnotila

Da 01. 04. 2015 boli vyhodnotené a ocenené úspechy iakov 5. – 9. roníka na spolonom zhromadení iackej samosprávy.

Najúspešnejším  jednotlivcom boli udelené zvoneky, certifikáty a pochvaly za ich úspešnú reprezentáciu v jednotlivých predmetoch.

 

Udelené zvoneky:

Zvonek za ocenenie Najúspešnejší športovec roka za basketbal  získala Martina Sabovíková z 9. A triedy.

Zvonek za 2. miesto v krajskom kole a 3. miesto v celoslovenskom kole súae Ruské slovo -  v kategórii spev- získala Michaela Maaríková z 8. A triedy.

Zvonek za 0 vymeškaných hodín v 1. polroku školského roka získali títo iaci: Patrik Kaanovský – 5. A, Liana Nemcová – 5. A, Samuel Stuak – 5. B, Radoslav Baník – 6. B, Adam Fekete – 6. B, Oliver Laškody – 6. B, Michaela Muchová – 7. B, Kristína Šimaová – 7. B, Erika Kukuková – 7. B, Natália Hurajtová – 8. B, Elena Laporáková – 8. B, David Olejár – 9.B.

 

 Národný certifikát kvality

Národný certifikát kvality za prácu v medzinárodnom projekte e Twinning  Animals in our countries bol udelený týmto iakom:

Ch. Koiš, A. Lodová, M. Fedorová, A. Lendacká, . Popík, S. Mihao, A. Tóth, T. Kocová zo 6. A triedy,

S. Popoviová, V. Janová, K. Kokyová, V. Hudáková, J. Haraka, S. onin zo 7.A triedy,

V. Kukuková, E. Kukuková, M. Muchová, P. Pirová, E. Spišiaková, F. Šajna, K. Šimaová, M. Podoák, S. Adámek, J. Ragan, M. Šeba, L. Fedorková, K. Ondová, P. Danko, J. orba, M. Petrík, D. Spišák, D. Pliško, M. Balog zo 7.B triedy,

K. Berešová, C. Doksanská, M. Magyarová, M. Soroká, V. Krajníková, P. Zupková z 8.A triedy,

M. Brhlík, N. Hurajtová, G. Kriovenská, V. Lendacká a J. Valkoviová z 8. B triedy,

D. Polárová, K. Maaríková, Z. Jasovská, J. Šimko, J. Fedor z 9. A triedy.

 

Pochvaly

Pochvalu za matematickú súa Pytagoriáda získala úspešná riešiteka Bianka Macková zo 6. B triedy.

Pochvala za matematickú súa Bobor bola udelená týmto úspešným riešiteom:

Viktória Folentová z 5. B triedy,

 Viktória Lendacká , Elena Laporáková, Samuel Havrilko z 8. B triedy,

Martina Sabovíková, Lucia Šáriková, Aneta Bicková z 9. A triedy,

Michal Tabiš z 9. B triedy.

Pochvaly za športové úspechy vid. www. telesnavychovawebsnadno.cz

Srdene blahoeláme a prajeme vea alších úspechov!

 

 

                                                           Všetky práva vyhradené © 2006-2010                                                                                                             Kontaktný e-mail
                                                          Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce                                                                                        macko@marmasoft.eu