Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce
      Info

 Dátum:   
 Meniny:  
 Zajtra:     

      Počasie

 In-počasie Meteoinfo


      Anketa      Návštevnosť

  
Vitajte na stránkach našej školy. Základná škola, Školská 2, Michalovce
Zver kolskho roka 2014/15

Rozlúka so starým školským rokom 2014/2015  ako aj s našimi deviatakmi   sa uskutonila posledný školský de 30.06.2015. Vedenie školy a školská samospráva vyhodnotili výsledky súaí  -  najlepších v uení, najlepších v športe, reprezentácii školy...

Odovzdali mnostvo diplomov, zvonekov...

Konene prišli aj naši deviataci. Rozlúka bola plná emócií, radosti, spevu a  úsmevov pri preberaní tradiných cumlíkov...

Pouli sme  mnohé spomienky, odpúšania,  slziky rozlúky, objímania,  ba aj mnohé  suby...

Posledné zasadnutie do lavíc nebolo a také jednoduché.

Nám ostatným  uitelia  odovzdali do rúk vysvedenia, ktorými ohodnotili naše vedomosti.

A prázdniny sú konene tu... 

                                                           Všetky práva vyhradené © 2006-2010                                                                                                             Kontaktný e-mail
                                                          Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce                                                                                        macko@marmasoft.eu