Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce
      Info

 Dátum:   
 Meniny:  
 Zajtra:     

      Počasie

 In-počasie Meteoinfo


      Anketa      Návštevnosť

  
Vitajte na stránkach našej školy. Základná škola, Školská 2, Michalovce
Slvnostn otvorenie kolskho roka

      Dnes, 02.09.2015 sme slávnostne otvárali nový školský rok 2015-2016. Nebol taký istý ako po minulé roky. Na konci radu sa zjavili nové tváre deviatakov – našich bývalých ôsmakov. aká ich posledný školský rok na ZŠ. Musia nám všetkým dokáza vea veci:  uisa, zvládnu mnostvo testov a Testovanie 9... zatia sú všetci oddýchnutí a pripravení na novej štartovacej línii .No najviac nedokavých tvárí bolo na druhom konci. Noví prváikovia s rodimi ,pre ktorých to bolo úplne nieo nové. V novom školskom roku  nás všetkých privítal pán riadite Mgr. L. Vjest, zástupca prednostu MsU JUDr. G. Dori a vypouli sme si príhovor ministra školstva SR. Prváikovia zaili prvú vyuovaciu hodinu so svojimi uitekami. To isté akalo aj na piataikov. Všetci dostali pokyny od tr.uiteov na alší de .V novom školskom roku nás  aká vea uenia, povinností, práce v krúkoch  a príprav na rôzne súae, tvorby projektov...

                                                           Všetky práva vyhradené © 2006-2010                                                                                                             Kontaktný e-mail
                                                          Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce                                                                                        macko@marmasoft.eu