Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce
      Info

 Dátum:   
 Meniny:  
 Zajtra:     

      Počasie

 In-počasie Meteoinfo


      Anketa      Návštevnosť

  
Vitajte na stránkach našej školy. Základná škola, Školská 2, Michalovce
Ochrana ivota a zdravia

doch 03.- 04.09.2015 prebiehalo v našej škole OZ (úelové cvienie).                 

Vo štvrtok si v triedach iaci ako vdy ,,nasucho,, upevnili  a zopakovali staré vedomosti, mnohí nám hovorili - ,,ale,ve my to u dávno vieme,,...                           

V piatok sme sa presunuli cez starú  autobusovú stanicu do ,, Kerty,, a predviedli svoje zopakované a novonadobudnuté  vedomosti a zrunosti na stanovištiach. Všetci sa snaili pod dozorom uiteov ukáza, o dokáu v zdravotníckej príprave, v pohybe a pobyte v prírode, dopravnej a športovej šikovnosti.  Preukázali vea vedomostí, zruností, zdatností...Najviac veselosti  a súaivosti prejavili na športovom stanovišti: lyovaní okolo kueov nasucho, v chodení na klátikoch... Bolo vea smiechu. Nami obávané poasie vyšlo -  nespchlo. Zvíazili všetci prítomní. 

                                                           Všetky práva vyhradené © 2006-2010                                                                                                             Kontaktný e-mail
                                                          Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce                                                                                        macko@marmasoft.eu