Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce
      Info

 Dátum:   
 Meniny:  
 Zajtra:     

      Počasie

 In-počasie Meteoinfo


      Anketa      Návštevnosť

  
Vitajte na stránkach našej školy. Základná škola, Školská 2, Michalovce
Exkurzia - Oplov bane

Kedysi aj strmé steny hôr boli dnom hlbokého  mora, púšte zelenými lesmi. Studený  a  tvrdý kame zas tiekol rozpálený do ervena. udský ivot je príliš krátky na to, aby sme zaregistrovali morfologické zmeny odohrávajúce sa na našej planéte. asto si cestou do školy, na prechádzke kopneme len tak do kamea a ani netušíme, e mono práve príbeh toho nášho kamienka zaal niekde v eravých útrobách Zeme.

Na zaiatku bol magmou, ktorá sa tlaila na povrch niekde v mori Tá pri dotyku s vodou zasyala  a vznikla vyvrelina /bazalt - adi/.  Leala na dne mora a na u sa ukladali morské sedimenty. Pod tlakom vody a teploty sa pomaly posúvali spä do zemského pláša. Opä sa roztavili a spolu s ostatnými horninami stúpali hore. Zrodili sa druhýkrát. Tentoraz pri výbuchu sopky na pevnine ako andezit.

Tak prešli milióny rokov. Svietilo na slnko, padala na voda a pridal sa aj vietor, a tak sa náš kame pomaly rozpadával na menšie kamienky, a ho nakoniec vietor odlepil od zeme a rozprášil po krajine. Stalo sa z neho zrno piesku.

Raz ráno ho vietor zdvihol vemi, vemi vysoko. Po dlhom lete padol do plytkého mora, usadil sa na dne a stal sa z neho morský sediment. Dopadol však medzi dva pribliujúce sa kontinenty, ktoré sa zrazili. Morské sedimenty sa pretavili na ulu. Stali sa súasou pohoria, ktoré rástlo do výšky. Na vrchole osemtisícovky ho nahlodal zub asu, adovec ho strhol do údolia a rieka opä dopravila do mora.

 A kamienok, do ktorého ste mono ráno cestou do školy kopli, je práve ten z nášho príbehu.

Hada „kamienky“ sme sa rozhodli aj s našimi iakmi – 5.A, 5.B, 7.B, 8.B, a preto sme 20. 11. a 23.11. 2015 navštívili Slovenské opálové bane Libanka, ktoré sa nachádzajú na území Slanských vrchov medzi obcami Zlatá Baa a ervenica.

... boli známe po celom svete u od konca 16. storoia. Drahý opál, ktorý sa v nich ail si zvláš obúbili lenovia rodiny cisára Napoleona. Cisárovná Jozefína nosila najslávnejší opál Ohe trójsky. Najväší opál „Harlekýn“ našli v roku 1775 na dne potoka v obci ervenica. Je uloený v prírodovednom múzeu vo Viedni. Pravdepodobne sa opál ail u poas rímskej doby.

V roku 1922 z dôvodov  povojnových rokov a zlej ekonomickej situácie bola aba ukonená. Zlatý vek opálových baní dnes pripomína zrekonštruovaný vchod do štôlne Jozef, ktorým sme mali monos aj my nakuknú do „ útrob“ zeme. iaci si tak mali monos prezrie staré banské chodby a okúsi kúsok banskej histórie. Vonku na haldách hadali zvyšky opálu. Mnohým sa aj  podarilo nájs pekné kúsky. Prehliadka podzemia opálových baní sa im vemi páila a mono z nich sa niektorí  stanú „hadai pokladov“.

                                                           Všetky práva vyhradené © 2006-2010                                                                                                             Kontaktný e-mail
                                                          Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce                                                                                        macko@marmasoft.eu