Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce
      Info

 Dátum:   
 Meniny:  
 Zajtra:     

      Počasie

 In-počasie Meteoinfo


      Anketa      Návštevnosť

  
Vitajte na stránkach našej školy. Základná škola, Školská 2, Michalovce
Dejepisn olympida

   iaci 6. - 9. roníka sa zúastnili školského kola Dejepisnej olympiády, kde si svoje vedomosti z histórie preverilo 10 súaiacich. Súailo sa v 4 kategóriách a víazmi sa stali: Sára Meglesová, iaka 6.A triedy, iak Alex Toth, iak 7.A triedy, Samuel Adámek, iak 8.B triedy a iaci Patrik Rani a Kamil Popovi, iaci 9.A. triedy. Víazom školského kola srdene blahoeláme a prajeme vea úspechov na obvodnom kole, ktoré ich aká vo februári. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Všetky práva vyhradené © 2006-2010                                                                                                             Kontaktný e-mail
                                                          Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce                                                                                        macko@marmasoft.eu