Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce
      Info

 Dátum:   
 Meniny:  
 Zajtra:     

      Počasie

 In-počasie Meteoinfo


      Anketa      Návštevnosť

  
Vitajte na stránkach našej školy. Základná škola, Školská 2, Michalovce
Tde boja proti drogm u m svojho vaza!

Týde boja proti drogám u má svojho víaza!

Koncom novembra u nás prebiehal Týde boja proti drogám. iaci sa poas neho na vyuovacích hodinách dozvedeli zaujímavosti z oblasti drogovej prevencie a oboznámili sa so zdravým spôsobom ivota. A nie len to, jednotlivé triedy si vybrali rôzne témy z tejto oblasti a vytvorili informané letáky. Jednotlivé letáky boli sprístupnené na nástenke drogovej prevencie. Uitelia z nich vybrali najkrajší. Víazom sa stala trieda IX.A, s letákom s názvom „Návykové látky a závislosti“. 
                                                          Všetky práva vyhradené © 2006-2010                                                                                                             Kontaktný e-mail
                                                          Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce                                                                                        macko@marmasoft.eu