Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce
      Info

 Dátum:   
 Meniny:  
 Zajtra:     

      Počasie

 In-počasie Meteoinfo


      Anketa      Návštevnosť

  
Vitajte na stránkach našej školy. Základná škola, Školská 2, Michalovce
Ako chut kola

V pondelok 21.marca 2016 sa v školskej jedálni  uskutonil slávnostný program pod názvom  Ako chutí škola, ktorý nacviili pedagógovia ro. 1.- 4. a ŠKD  so svojimi iakmi pri príleitosti uvítania budúcich prvákov našej školy.

iaci ŠKD zhotovili pekné dareky a pani kuchárky pohostenie. Veríme, e rodiom ako aj predškolákom sa táto akcia naozaj páila, o ocenili potleskom, ale aj v neformálnych rozhovoroch po programe.

Prezentácia pedagógov v tomto programe poukázala na vysokú úrove pedagogickej práce ako aj rozvíjanie a podporu talentov vo všetkých oblastiach, o je presvedivým argumentom  na zápis iakov do našej školy.

Organizátori akcie vyslovujú poakovanie vedeniu školy, pani uiteke K.Kamasovej , pánovi uiteovi M.Vidiševskému , pánovi uiteovi B. Tóthovi a udkovi Popikovi, iakovi našej školy, za pomoc a spoluprácu, ako aj kolektívu kuchárok pod vedením pani vedúcej Hudákovej.

                                                           Všetky práva vyhradené © 2006-2010                                                                                                             Kontaktný e-mail
                                                          Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce                                                                                        macko@marmasoft.eu