Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce
      Info

 Dátum:   
 Meniny:  
 Zajtra:     

      Počasie

 In-počasie Meteoinfo


      Anketa      Návštevnosť

  
Vitajte na stránkach našej školy. Základná škola, Školská 2, Michalovce
Tekvicomnia 2010

 Na konci októbra 2010 uiteky prvého stupa so svojimi iakmi previedli súa vo vyrezávaní tekvíc - TEKVICOMÁNIA (u tradiná súa). Súae sa zúastnilo mnoho detí - súaiacich, no ,,iba“ najlepšie práce boli vystavené vo vestibule školy . Bola to nádherná pastva pre oi a potešenie pre kadého. Najkrajšie práce boli vyhodnotené takto:

1. miesto - Laura SOKOLOGORSKÁ    1.A

2. miesto - Adam FEKETE                      2.A

3. miesto - Oliver SOLENSKÝ               1.A

akujeme milým  deom  a Vám pani  uitekám.                                                          Všetky práva vyhradené © 2006-2010                                                                                                             Kontaktný e-mail
                                                          Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce                                                                                        macko@marmasoft.eu