Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce
      Info

 Dátum:   
 Meniny:  
 Zajtra:     

      Počasie

 In-počasie Meteoinfo


      Anketa      Návštevnosť

  
Vitajte na stránkach našej školy. Základná škola, Školská 2, Michalovce
Ochrana ivota a zdravia 2010

            Ochrana  ivota a zdravia je jednou z priorít školstva a kadej školy, ktorá  napomáha ochraova  zdravie našich deti.  Na našej škole  sa tejto problematike venujeme na mnohých vyuovacích hodinách.  Deti získavajú rôzne  zrunosti, schopnosti, vedomosti...  Da 6.-7.09. 2010 prebehla jesenná as OZ, teória v triedach a praktická as na  Zemplínskej šírave, as Biela hora. Na súaných stanovištiach  iaci preskúšali svoje vedomosti, asto sa zasmiali, ba aj hlávky potrápili, vyskúšali si  orientáciu v teréne,  obväzovanie poranenej ruky... Najveselšie bolo pri preahovaní lanom, kde celé triedy odskúšali svoju silu a vtip. 

Bol to príjemne strávený de, ba aj slnieko nám prialo. Viac sme asi ani nechceli.                                                          Všetky práva vyhradené © 2006-2010                                                                                                             Kontaktný e-mail
                                                          Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce                                                                                        macko@marmasoft.eu