Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce
      Info

 Dátum:   
 Meniny:  
 Zajtra:     

      Počasie

 In-počasie Meteoinfo


      Anketa      Návštevnosť

  
Vitajte na stránkach našej školy. Základná škola, Školská 2, Michalovce
De strananov 2010

            De Stráananov sa znova stal skutonosou. V piatok 01.10.2010 sa  na sídlisku Stráany rozozvuali detské hlasy. Zvolávali nás na kultúrno – športový de pre všetkých. Deti na ZŠ, Školská 2 v Michalovciach sa dokali. Mohli ukáza všetkým, ale aj svojim rodiom, o všetko vedia a poznajú. Doobeda po dvoch vyuovacích hodinách športovali , veselili sa, smiali sa... a v doprovode  tr. uiteov športovali, zabávali sa , preberali rôzne odmeny za svoju  šikovnos a rôzne  aktivity. Poobede na ihrisku pri MŠ za rozozvuala hymna Michaloviec a kultúrno – spoloenský program pre dospelých a deti mohol zaa. Najprv boli na verejnosti pasovaní prváci za právoplatných prváikov - iaikov našej školy. Tento ceremoniál pasovania vykonal primátor mesta Michalovce Mgr. Viliam Záhorák a riadite ZŠ Mgr. Ladislav Vjest. Prváikovia zloili sub poslušnosti a uenlivosti. V kultúrnom programe potom vystúpili iaci našej školy básnikami, tancom, spevom. K nim sa pripojili aj študenti Zdruenej strednej školy hotelových sluieb a obchodu, ktorí predviedli nádherné kreácie šiat, ktoré si vytvorili v rámci vyuovania. Na konci vystúpili speváci Zemplínika s arovným folklórom Zemplína. Neskôr sa kadý v areáli školy mohol nasýti aj dobrým guášikom. Poasie nebolo ideálne, bolo dos chladno,  ale neodradilo nás všetkých zúastni sa  a oddýchnu si.                                                          Všetky práva vyhradené © 2006-2010                                                                                                             Kontaktný e-mail
                                                          Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce                                                                                        macko@marmasoft.eu