Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce
      Info

 Dátum:   
 Meniny:  
 Zajtra:     

      Počasie

 In-počasie Meteoinfo


      Anketa      Návštevnosť

  
Vitajte na stránkach našej školy. Základná škola, Školská 2, Michalovce
De Strananov

V piatok  10.06.2011 sa  na sídlisku Stráany rozozvuali detské hlasy, smiech a dobrá nálada. Zvolávali nás na kultúrno – športový de pre všetkých. Deti na ZŠ, Školská 2 v Michalovciach sa dokali. Mohli ukáza všetkým, o všetko vedia a poznajú. Doobeda sa uili a potom vybehli so svojimi vyuujúcimi na ihriská :  športovali , veselili sa, smiali sa... a ukazovali svoju  šikovnos. Na ihrisku pri MŠ za rozozvuala hymna Michaloviec a kultúrno –spoloenský program pre dospelých a deti mohol zaa. Ceremoniál  otvorenia vykonal primátor mesta Michalovce Mgr. Viliam Záhorák a riadite ZŠ, Školská 2, Mgr. Ladislav Vjest.

V kultúrnom programe najprv  vystúpili študenti SOŠOSMI na Stráanoch –ako  maoretky a ukázali aj  nádherné kreácie budúcich odevných dizajnérov. Dievatká a chlapci z MŠ na Školskej ulici vystúpili ako recitátori, speváci a taneníci Oarili všetkých svojim nadšením. Zaujal nás aj spev Stráananky.. iaci našej školy predviedli program naplnený tancom, spevom , ba aj 5-kári nám zahrali zo svojho repertoáru podporovaní fanynkami. Neskôr sa kadý v areáli školy mohol nasýti aj dobrým guášikom. Poasie nebolo ideálne, bolo dos veterno,  ale neodradilo nás všetkých zúastni sa  a oddýchnu si.                                                          Všetky práva vyhradené © 2006-2010                                                                                                             Kontaktný e-mail
                                                          Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce                                                                                        macko@marmasoft.eu