Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce
      Info

 Dátum:   
 Meniny:  
 Zajtra:     

      Počasie

 In-počasie Meteoinfo


      Anketa      Návštevnosť

  
Vitajte na stránkach našej školy. Základná škola, Školská 2, Michalovce
Slvnostn imatrikulcia prvkov

      Prija medzi seba svojich najmenších iakov sa opä rozhodli aj na Základnej škole na Školskej 2 . V utorok 8. novembra pozvali prváikov a ich rodiov. i najbliších príbuzných na slávnostnú imatrikuláciu do Školskej jedálne.

     Slávnostné podujatie obohatil kultúrny program iakov.

Aj tentoraz bol originálny, niesol sa v znamení netradinej rozprávky. Okrem Saxany, iaky arodejníckej školy, ktorá kvôli nesprávnemu zaklínadlu priletela na školu, v om hlavnú úlohu zohrali práve tí najmenší, prváci z oboch tried. Pomáhali Saxane nájs zaklínadlo, ktoré by ju vrátilo spä do arodejníckej školy. Tancovali, spievali, recitovali a Saxana hadala v ich vystúpení zaklínadlo. a nakoniec zistila, e sa u nechce vráti spä a tie sa prihlásila do tejto super školy.

     Slávnostnou imatrikuláciou boli prváci prijatí do vekej rodiny iakov Základnej školy na Školskej 2. Z rúk riaditea školy si prevzali aj  imatrikulaný list.

      Pri tejto príleitosti ich pozdravili aj ich starší spoluiaci zo ŠKD, vtipnou astuškou. V závere ich a ich rodiov pohostili kuchárky dobrotami zo zdravej výivy

     Slávnostná imatrikulácia bola vekým dom nielen pre samotných prvákov. Bola  záitkom aj pre ich rodiov. i najbliších príbuzných, ktorí si tak zo slávnostného podujatia spolu so svojimi ratolesami oividne odnášali pocity plné nevšedných dojmov.

Pripravili : Bc. Cecília Krišáková, PaedDr. Beáta Gáborová, Mgr. aneta Baníková                                                          Všetky práva vyhradené © 2006-2010                                                                                                             Kontaktný e-mail
                                                          Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce                                                                                        macko@marmasoft.eu