Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce
      Info

 Dátum:   
 Meniny:  
 Zajtra:     

      Počasie

 In-počasie Meteoinfo


      Anketa      Návštevnosť

  
Vitajte na stránkach našej školy. Základná škola, Školská 2, Michalovce
Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.
Typ Predmet Suma
Zmluva Odber a znekodovanie biologick rozloitenho odpadu
Zmluva Dodatok zmluvy s VSE
Zmluva Kpalisko 0,66/osoba €
Zmluva Technika Dar €
Zmluva et samosprvy 05
Zmluva et samosprvy 04
Zmluva et samosprvy 03
Zmluva et samosprvy 02
Zmluva et samosprvy 01
Zmluva istiace a dezinfekn prostriedky pod €
Zmluva Prenjom priestorov 15 €
Zmluva Pracovn zdravotn sluba
Zmluva Dodavka kolskch, kancelrskych a hygienickch potrieb
Zmluva Prenjom kpaliska 0,66 €
Zmluva Njom obecnho bytu 72,53 €
Zmluva Odber a znekodnenie biologicky rozloitenho odpadu 6,00 €
Zmluva Zdruen dodvka elektriny
Zmluva prenjom priestorov - uebne
Zmluva darovanie vpotovej techniky do uvania na zklade alieho vzdelvania uiteov AJ pre ISCED I.
Zmluva zvyovanie kvality vzdelvania na zkladnch a strednch kolch s vyuitm elektronickho testovania
Zmluva dodvka vody z verejnho vodovodu
Zmluva dodvka elektriny
Zmluva Technik poiarnej ochrany
Faktúra Softvrov sluby 180,00 €
Faktúra Mobiln internet 13,25 €
Faktúra Plavre 140,58 €
Faktúra Softvrov sluby 405,00 €
Objednávka Softvrov sluby
Faktúra Plyn - kolsk jedle 50,00 €
Faktúra Telefnn sluby - jedle 29,83 €
Faktúra Telefnn sluby 260,53 €
Faktúra Vodn a ston 416,02 €
Faktúra Tonery 104,00 €
Objednávka Tonery
Faktúra Tlaiv a kancelrske potreby 88,4487 €
Objednávka Tlaiv a kancelrske potreby
Faktúra Publikcia 36,77 €
Objednávka Publikcia
Faktúra Mree 996,00 €
Objednávka Mree
Faktúra Revzia plynovch zariaden 48,00 €
Faktúra Revzia plynovch zariaden
Faktúra istiace prostriedky 146,50 €
Faktúra Hygienick a istiace potreby 164,33 €
Objednávka Hygienick a istiace potreby
Faktúra Potravinrsky tovar 179,34 €
Faktúra Pekrensk vrobky 137,52 €
Faktúra Potravinrsky tovar 152,69 €
Faktúra Potravinrsky tovar 208,28 €
Faktúra Zelenina 101,45 €
Faktúra Ovocie a zelenina 111,24 €
Faktúra Potravinrsky tovar 372,10 €
Faktúra Msov vrobky 950,45 €
Objednávka kancelrske potreby
Objednávka spotrebn tovar
Objednávka bazn komorov pre J
Faktúra kancelrske potreby 231,78 €
Faktúra spotrebn tovar 140,65 €
Faktúra hygienick potreby 190,52 €
Faktúra bazn komorov 369,60 €
Faktúra elektika 3 787,- €
Faktúra notebook 520,- €
Objednávka notebook
Objednávka objednvka atramentovch kaziet
Faktúra atramentov kazety 257 €
Faktúra Ovocie a zelenina 1942,06 €
Zmluva Pekrensk vrobry 64,46 €
Zmluva Potravinrsky tovar 77,40 €
Faktúra Potravinrsky tovar 161,28 €
Faktúra Ovocie 30,60 €
Faktúra Ovocie 60,37 €
Faktúra Zelenina 45,74 €
Faktúra Zelenina 84,07 €
Faktúra Potravinrsky tovar 152,06 €
Faktúra Potravinrsky tovar 173,21 €
Faktúra Dodvka vody 479,72 €
Faktúra Dodvka elektriny 2174,90 €
Faktúra Telefnn sluby - jedle 30,15 €
Faktúra Telefnn sluby 223,79 €
Faktúra Polron vysvedenia 85,44 €
Faktúra Dodvka plynu 51,00 €
Faktúra Predplatn na rok 2010 - nedoplatok 1,23 €
Faktúra Mobiln internet 13,25 €
Objednávka Polron vysvedenia
Faktúra Virtulna kninica 16,58 €
Faktúra Publikcia 48,00 €
Faktúra Potravinrsky tovar 192,14 €
Faktúra Potravinrsky tovar 41,94 €
Faktúra Potravinrsky tovar 192,14 €
Faktúra Zelenina 48,60 €
Faktúra Ovocie a zelenina 149,60 €
Faktúra Ovocie 11,55 €
Faktúra Ovocie 11,55 €
Faktúra Ovocie 13,26 €
Faktúra Ovocie 12,02 €
Faktúra Ovocie 5,18 €
Faktúra Ovocie 6,30 €
Faktúra Zelenina 50,61 €
Faktúra Ovocie 3,85 €
Faktúra Potravinrsky tovar 210,58 €
Faktúra Potravinrsky tovar 41,94 €
Faktúra Potravinrsky tovar 192,14 €
Faktúra Potravinrsky tovar 47,98 €
Faktúra Mso a msov vrobky 606,08 €
Faktúra INMEDIA, spol.s.r.o, Zvolen 134,23 €
Faktúra Potravinrsky tovar 138,23 €
Faktúra Mso a msov vrobky 142,80 €
Faktúra Pekrensk vrobky 119,88 €
Faktúra dodvka potravn 71,843 €
Faktúra dodavka tovaru 52,04 €
Zmluva Instantn prpravky a koreniny
Zmluva Potravinrsky tovar
Zmluva Mso a msov vrobky
Zmluva Mrazen vrobky
Zmluva Potravinrsky tovar, mieko a mlien vrobky
Zmluva Potravinrsky tovar
Zmluva kolsk ovocie - dodvka erstvho ovocia a zeleniny
Zmluva Potravinrsky tovar
Zmluva Pekrensk vrobky
Zmluva Dodvky obchodnho tovaru
Zmluva Dodvka vody a odvdzanie odpadovch vd
                                                          Všetky práva vyhradené © 2006-2010                                                                                                             Kontaktný e-mail
                                                          Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce                                                                                        macko@marmasoft.eu