Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce
      Info

 Dátum:   
 Meniny:  
 Zajtra:     

      Počasie

 In-počasie Meteoinfo


      Anketa      Návštevnosť

  
Vitajte na stránkach našej školy. Základná škola, Školská 2, Michalovce
Od niny po Poloniny

PROJEKT:    Od Níiny po Poloniny

 

Druh projektu:   Regionálny projekt

 

Termín realizácie:   Máj – jún 2010, október – november 2010

 

Komu je urení:   iakom a uiteom vybraných škôl na území Zemplína 

Cie projektu: Projekt je zameraný na pohraniné okresy s Ukrajinou, ktorým ponuka pre mláde Zemplína spoznanie vlastného regiónu, jeho prírodných kras, histórie a osobnosti . Projekt hanušovského múzea poskytne  školám zoznámi sa s reáliami prírody a histórie.

Príroda Zemplína v rámci netradiných vyuovacích dni, ktoré oivi putovná výstava o Zemplíne prostredníctvom návštev v múzeu v Hanušovciach . Po ukonení projektu poslúi na regionálnu výubu krátky materiál o prírode, historických osobnostiach Zemplína .
Pedagógom a kultúrnym pracovníkom bude urená odborná konferencia Múzeum a škola. Širokej verejnosti škola dejín Zemplína na hrade iava , ktoré sa uskutonia na jese .

 

Zapojenos:   Uitelia a iaci vybraných základnej školy na území Zemplínskeho regiónu,  

Financovanie:   Projekt je financovaný zo zdrojov NPOA: Blokový grant: “Otvárame dvere pre nové monosti spolupráce" 

 

Realizátor projektu

  • Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topou
  • Základná škola Školská 2, Michalovce

 

Výstupy

  • prezentácia
  • putovná výstava
  • ukáky

 

Prínos

  • nové, moderné vyuovanie netradinou formou
  • nové poznatky z regiónu Zemplína
  • návšteva Vlastivedného múzea v Hanušovciach
                                                          Všetky práva vyhradené © 2006-2010                                                                                                             Kontaktný e-mail
                                                          Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce                                                                                        macko@marmasoft.eu