Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce
      Info

 Dátum:   
 Meniny:  
 Zajtra:     

      Počasie

 In-počasie Meteoinfo


      Anketa      Návštevnosť

  
Vitajte na stránkach našej školy. Základná škola, Školská 2, Michalovce
Rada koly

innos rady školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodiov, pedagogických zamestnancov a alších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy.

 

lenovia rady školy

Predseda RŠ         Mgr. aneta Baníková

Podpredseda RŠ :  Mgr. Irena Vargová

lenovia RŠ :

Za zriaovatea:      Ing. Michal Striík, PhD.

                                         PhDr. Marta Horáková

                                        JUDr. Gabriel Dori

                                        Ing. Jaroslav Kapitán

Za rodiov

                                        Mgr. Tatiana Giraltošová                  

                                        Ing. Milan Peeák

                                        Bc. Eva Macková

                                         Bc. Jana Šebová

Za nepedagogických zamestnancov: udmila Macanová

 

 

Výroná správa za rok 2013

Výroná správa za rok 2014

Výroná správa za rok 2015

                                                          Všetky práva vyhradené © 2006-2010                                                                                                             Kontaktný e-mail
                                                          Základná škola, Školská 2, 071 01 Michalovce                                                                                        macko@marmasoft.eu